Změny v lidské sexualitě a sexuální orientace jedince

Současné výzkumy naznačují, že mnozí lidé nejsou ve svém způsobu myšlení a cítění, pokud jde o partnerství, po celý život pouze heterosexuální nebo jenom homosexuální. Zdá se, že je celkem běžným trendem přemýšlet a cítit oběma směry a mít případně i z obou forem sexuality zkušenosti. U většiny lidí většinou jedna sexuální orientace převáží tu druhou, ale někdy se stane, že jsou obě orientace na stejné úrovni; takovým lidem se říká bisexuálové. Pokračování článku