Tea Tea Leaf Black Tea Welding  - AnnTS / Pixabay

Černý čaj a jeho pozitivní účinky na lidský organismus

Černý čaj je nejznámější a nejrozšířenější čaj u nás. Dlouhou dobu byl v Evropě jediným známým čajem. Ostatní druhy totiž během přepravy lodí ztrácely aroma i barvu. Černý čaj přečká díky fermentaci i náročný transport. V polovině 17. století, začaly světové plantáže díky zvýšené poptávce dodávat světu více