Jak na výsadbu ovocných stromů

Při výsadbě ovocných stromů je velmi důležité koupit zdravé sazenice.  S koncem léta, kdy strom přestane růst, začne jejich příprava na přezimování. Akumulace živin a jejich přesunutí do dřeva z listů a kořenů. Tento proces pokračuje až do pozdního podzimu. Sazenice, vykopané na konci srpna – začátkem září, neprošly všemi fázemi přípravy na zimu. Kvalita chuť a výnos ovocných stromů do značné míry závisí na specifických klimatických podmínkách.

Termíny výsadby ovocných stromů

Na zahradě se stromy sadí na podzim nebo na jaře. Optimální načasování podzimní výsadby – do poloviny října. V oblastech, kde jsou silné mrazy (-30 …- 20 °) je lepší začít se sadbou na jaře, sazenice lépe zakoření a rostou. Jabloně a hrušky mohou být zasazeny na podzim (po pádu listů) nebo i na jaře.

4 kroky k úspěšné výsadbě

  1. Do předem vykopané jámy se zatlučeným kolíkem, s vrstvou dobře vyzrálého kompostu nebo s hnojivem, co nespálí kořeny, postavte výpěstek poté, co jste mu upravili kořeny a nechali je dostatečně přijmout vodu.
  2. Stromek postavte ke kolíku ze severní strany, rovnoměrně rozložte kořeny a alespoň na dvou místech ho přivažte osmičkovým uzlem. Kořeny zasypte vrstvou zeminy. Nezapomeňte, že zhrubělá část kmínku – místo štěpu, musí být asi 10 cm nad povrchem půdy.
  3. Podle tohoto pravidla Výsadbovou jámu dosypte. Několikrát můžete se stromečkem opatrně zatřást, aby zemina dobře obalila všechny kořeny. Takto vysazen stromeček dobře zalijte.
  4. Po ulehnutí zeminu doplňte a důkladně ušlapejte. Povýsadbový řez proveďte na jaře, po skončení mrazů.

Je dobré, když stromy vysazují dvě osoby; jedna stromeček přidržuje, druhá ho zasypává.  Vysazený stromek přivážeme ke kůlu, aby mohly klesat současně s usazením půdy. Teprve po úplném usazení ho ke kůlu přivážeme důkladněji. Zkontrolujme, zda neodírají pařez stromečku. Stromy vysázené na podzim, řežeme až na jaře.  V případě, že jsme stromeček nuceni vysazovat na dosud nezpracované míst příprava půdy, bude náročná a poměrně nákladná.

Půdu pro výsadbu musíme přeložena do hloubky 60 až 70 cm, zbavit ji vytrvalých plevelů a obohatit ji o organickou hmotu, a živiny, zlepšit její fyzikální, chemické a biologické vlastnosti.  Při hlubokém zpracování zapravíme do ní organická hnojiva (chlévský hnůj, kompost) v množství 8 až 10 kg na 1 m2 a zároveň přidáme 0,2 až 0,3 kg superfosfátu a síranu draselného.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *