Co si představit pod pojmem lidská sexualita?

Slovo sexualita má pro různé lidi různý význam, často podle závislosti na dané situaci. Všeobecně můžeme říci, že do pojmu sexualita zahrnujeme všechny aspekty lidského chování, postojů a fyzické existence, které mají co do činění s pohlavím. Pro některé lidi představuje pojem lidská sexualita víc než pouze myšlenky a činy, ale řadí do něj také škálu s tím souvisejících věcí, jako jsou silná citová zaujetí a láska.

Před necelým stoletím se v mnoha západních zemích o sexu veřejně příliš nemluvilo. Ve slušné společnosti se rozhovory o věcech spojených se sexem, například o sexuální orientaci člověka, jak často kdo mívá pohlavní styk a podobně, považovaly za zcela nevhodné a byly tabu. Hovořilo se o nich pouze šeptem mezi opravdu blízkými přáteli a za zavřenými dveřmi.

Role sexu v lidském životě

Dnes hraje sex a sexualita společně s láskou a vztahy s tím souvisejícími v každodenním životě důležitou roli. To všechno se dokonce objevuje jako témata reklam a inzerátů, písniček, románů, divadelních her a rozhlasových a televizních pořadů. Mnohé školy zavedly i různé formy sexuální výchovy a informace o antikoncepci, sexuálních technikách a sexuálních pomůckách jsou běžně dostupné.

Nyní si už uvědomujeme, že sex je v lidském životě jednou ze základních hnacích sil. Ale přesto pořád ještě nevíme všechno o složitosti vztahů týkajících se pudu rozmnožovacího (rysu, který máme společný s říší živočišnou), vlivu kulturního prostředí, lásky, různých citových linutí a rozpoložení, sexuálního pudu jako takového apod. Mnohé z toho, co víme o lidské sexualitě, je předmětem řady výzkumů a bylo popsáno teprve ve dvacátém století. Na řadu aspektů týkajících se sexuality existuje řada rozporuplných názorů.

Co si představit pod pojmem lidská sexualita? Přečtěte si o tom
Co si představit pod pojmem lidská sexualita? Přečtěte si o tom

Výzkum lidské sexuality

Velký vliv na otevřenost, s jakou se mluví o sexuálních otázkách a sexu v lidském chování, měly průkopnické práce amerických vědců, jako byli Alfred Kinsey, William Masters a Virginia Johnsonová. První rozsáhlejší průzkum vedl Alfred Kinsey.

Víte, že … očekávání lidí v sexuální oblasti formuje celá řada faktorů: například potěšení z tance (společenské i smyslové); prezentace sexuální tematiky a lásky v médiích; a dokonce i to, že se v dětství zcela bez zábran setkáváme s nahotou.

Všechny tyto práce o sexu a sexualitě vyvolaly vlnu kritiky, ale také přispěly k tomu, že se studium sexu posunulo na mnohem vyšší úroveň a získalo objektivnější základy. Navíc slouží jako první měřítko pro porovnání nových objevů současných odborníků a vědců. Výzkumy a pozorování rovněž pomáhají odstraňovat mýty obklopující vše, co se týká sexu. Tak se například ukázalo, že ženy mají daleko silnější sexuální touhu a větší potřebu, než mnozí – a to včetně žen samých – vůbec předpokládali.

Definice heterosexuality

Většina dospělých lidí si vytváří sexuální vztahy s příslušníky opačného pohlaví, což nazýváme heterosexualitou. Jestliže je někdo sexuálně přitahován k příslušníkovi stejného pohlaví (muži k mužům a ženy k ženám), mluvíme o homosexualitě. Někdy se pro homosexuálně zaměřené muže používá termín „gay“ a pro homosexuálně zaměřené ženy „lesbička“. Někteří lidé volí raději právě tyto termíny, protože mají širší význam a zahrnují i postoje a orientace týkající se i životního stylu, zatímco termín homosexuál zdůrazňuje pouze sexuální stránku věci.

Dříve převažoval všeobecně rozšířený názor, že homosexuálně zaměření lidé jsou lidé zvrácení, kteří žijí osaměle a pouze příležitostně vyhledávají náhodné sexuální partnery. Výzkumy ukázaly, že tato představa je úplně mylná. Masters a Johnsonová zjistili, že homosexuální partnerství bývá často stejně plné lásky, stability a věrnosti i sexuálního uspokojení – i když v jiném pojetí – jako v partnerství heterosexuálním.

Naštěstí během posledních dvaceti či třiceti let pozorujeme všeobecnou tendenci ke změně názorů na sexuální orientaci. Většina lidí už dnes nemá předsudky či výhrady vůči homosexuálům a nepovažují takovou sexuální orientaci za nemoc či dokonce hřích.

Většina lidí už dnes nemá předsudky či výhrady vůči homosexuálům.
Většina lidí už dnes nemá předsudky či výhrady vůči homosexuálům.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *